FORMACION


De marzo a outubro formáronse 4 novos patróns con licenza de navegación e con Predif Galicia 15 novos patróns en novembro.