INCLUSION NA NAUTICA

Gracias a axuda do Servizo de Cohesión Social e Xuventude da Deputación de Pontevedra desenvolvéronse actividades para que o colectivo con discapacidade física coñeceran o seu contorno mariño e fluvial e tamén optar a un título de patrón de goberno de embarcacións de lecer a motor.